หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกันภัยรถยนต์ ชั้นไหนดี ดูวีดีโอนี้แล้วคุณจะเข้าใจทันที

เข้าใจประกันชั้นหนึ่ง

ประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายบังคับใช้นั้นคือ พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่ง พ.ร.บ. จะคุ้มครองเฉพาะผู้ประสบอุบัติเท่านั้น จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของท่าน เช่นค่าซ่อมรถ เราต้องจ่ายเอง ซึ่งบางครั้งความเสียหายของรถยนต์ของเราเกินกว่าที่เราจะมีปัญญาจ่ายได้
ฉนั้นเราจำเป็นต้องทำประกันภัยรถยนต์เพิ่ม เรียกว่า ประกันภาคสมัครใจ
นั้นคือประกันภัยชั้น1 2+ 3+ หรือแล้วแต่เราจะเลือกว่าจะทำประกันแบบไหนดี
ดูวีดีโอนี้แล้วท่านจะเข้าประกันภัยรถยนต์มากขึ้น
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกันรถยนต์ใกล้จะหมดอีกแล้วต่อที่ไหนดี Car insurance expiration

ถึงเวลาประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ของเราจะหมดอายุอีกแล้วจะต่อที่เดิมหรือจะเปลี่ยนใหม่ดี ปีนี้ยังไม่มีเคลมรถสักครั้งเลย ไม่รู้ประกันที่เดิมเมื่อต่อายุแล้วจะลดเบี้ยประกันให้หรือเปล่า ถ้าลดให้ก็จะต่อประกันที่เดิม เพราะถ้าในความคิดของผมนะทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทไหนแล้วไม่มีเคลมเลยถือว่าเราถูกดวงชะตากับบริษัทนี้แล้ว นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ

ประกันภัย Toyota

ต่อประกันชั้นหนึ่ง

วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557