หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกันภัยรถยนต์ ชั้นไหนดี ดูวีดีโอนี้แล้วคุณจะเข้าใจทันที

เข้าใจประกันชั้นหนึ่ง

ประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายบังคับใช้นั้นคือ พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่ง พ.ร.บ. จะคุ้มครองเฉพาะผู้ประสบอุบัติเท่านั้น จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของท่าน เช่นค่าซ่อมรถ เราต้องจ่ายเอง ซึ่งบางครั้งความเสียหายของรถยนต์ของเราเกินกว่าที่เราจะมีปัญญาจ่ายได้
ฉนั้นเราจำเป็นต้องทำประกันภัยรถยนต์เพิ่ม เรียกว่า ประกันภาคสมัครใจ
นั้นคือประกันภัยชั้น1 2+ 3+ หรือแล้วแต่เราจะเลือกว่าจะทำประกันแบบไหนดี
ดูวีดีโอนี้แล้วท่านจะเข้าประกันภัยรถยนต์มากขึ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น